Agenda van Gemeenteraad Gemeente Lochristi, zitting van 23 mei 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Mededelingen

2. Verkavelingsdossier Doornikstraat. Goedkeuring nieuwe rooilijn.

3. Verkavelingsdossier Magretstraat / Rietveldstraat. Goedkeuring nieuwe rooilijn.

4. Opstellen RUP's i.k.v. planologische attesten voor Opel Van Acker, Proefbrouwerij en Bouwmaterialen De Wilde

5. Klimaatadaptatieplan. Vaststelling

6. Goedkeuring overeenkomst van bruikleen collectie LOS

7. Aanpassing dossier IGS Woonplus – toetreding Lochristi vanaf 01.01.2023

8. Vorming nieuwe woonmaatschappij - vastleggen stemverhouding algemene vergadering

9. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Imewo van 24 juni 2022

10. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Veneco van 14 juni 2022

11. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMVS van 21 juni 2022

12. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Zefier van 9 juni 2022

13. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMWV van 17 juni 2022

14. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van IDM van 10 juni 2022

15. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Westlede van 14 juni 2022

16. EVA VZW Sportpromotie. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 9 juni 2022

17. Vaststelling retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor het parkeren van motorvoertuigen (blauwe zone)

18. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW-Lochristi

19. Principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging gemeenten Lochristi en Wachtebeke

20. Goedkeuring notulen van 25 april 2022

21. Toegevoegde punten

22. Vraagstelling door de raadsleden

23. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): benoeming secretaris