Agenda van Gemeenteraad Gemeente Lochristi, zitting van 25 apr 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Mededelingen

2. Gebruiksovereenkomst voor het gebouw Bosdreef 2 voor de opvang van vluchtelingen. Goedkeuring

3. Aanleggen fietsinfrastructuur langs Smalle Heerweg en Palingstraat. Principebeslissing en goedkeuring lastenboek aanstelling ontwerper

4. Verkoop van een perceel in de Verleydonckstraat aan Imewo voor het plaatsen van een elektriciteitscabine. Goedkeuring ontwerpakte

5. Aanstelling ontwerper voor opmaak inrichtingsplan omgeving Hijfte-kerk. Goedkeuring opdrachtdocumenten (regularisatie)

6. Aanpassing rechtspositieregeling gemeentepersoneel

7. Akkoord toetreding tot OFP Prolocus

8. Toekenning nieuwe straatnaam (verkaveling Toleindestraat). Definitieve beslissing

9. Organisatie bebloemingsactie 2022. Principebeslissing

10. Aanduiding van de gemeentelijke afvaardigingen in de verschillende adviesraden en andere gemeentelijke organen. Wijzigingen

11. Toevertrouwen opdracht aan Poolstok i.k.v. externe begeleiding voorgenomen fusie

12. Goedkeuring notulen van 28 maart 2022

13. Toegevoegde punten

14. Vraagstelling door de raadsleden