Agenda van Gemeenteraad Gemeente Lochristi, zitting van 28 feb 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Mededelingen

2. Visumrapportering 2021. Kennisname

3. Raamcontract asfalteringswerken dienstjaar 2022 (verlengbaar tot dienstjaar 2025)

4. Riopact takenpakket 2022. Goedkeuring

5. Goedkeuring rooilijn V0191/2 (verkaveling Kapelstraat)

6. Overname plantrecht op openbaar domein (Brandstraat). Principebeslissing en goedkeuring overeenkomst

7. Overname plantrecht op openbaar domein (Koedreef). Principebeslissing en goedkeuring overeenkomst

8. Subsidiereglement kleine landschapselementen. Vaststelling

9. Subsidiereglement groendaken. Vaststelling

10. Subsidiereglement geveltuinen. Vaststelling

11. Subsidiereglement fijnstoffilter houtkachels en -haarden. Vaststelling

12. Subsidiereglement herbruikbaar incontinentiemateriaal. Vaststelling

13. Subsidiereglement hemelwaterinstallatie. Vaststelling

14. Subsidiereglement herbruikbare luiers. Vaststelling

15. Subsidiereglement infiltratievoorzieningen. Vaststelling

16. Subsidiereglement lage-energiewoningen. Vaststelling

17. Subsidiereglement ontharden en vergroenen particuliere voortuinen. Vaststelling

18. Subsidiereglement zonneboiler. Vaststelling

19. Subsidiereglement Groene Avontuurlijke Speelplaats. Definitieve opheffing

20. Gemeentepersoneel. Aanpassing rechtspositieregeling

21. Toekenning nieuwe straatnaam (verkaveling Toleindestraat). Voorlopige aanvaarding

22. Marktconsultatie voor een financiering. Principebeslissing en goedkeuring opdrachtdocumenten

23. Interlokale vereniging "Covid Scheldekracht". Verlenging duurtijd

24. Goedkeuring notulen van 31 januari 2022

25. Toegevoegde punten

26. Vraagstelling door de raadsleden

27. Aanstelling bijkomende intergemeentelijke GAS-vaststeller

28. Aanstelling van gewestelijke GAS-vaststellers (handhavingsproject OVAM)