Agenda van Gemeenteraad Gemeente Lochristi, zitting van 31 jan 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Mededelingen

2. Wegen- en rioleringswerken Lichtelarestraat – principebeslissing en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en addendum ereloonovereenkomst.

3. Toetreding tot de aankoopcentrale DOKO

4. Wedstrijd ecologische tuinen 2022

5. Voordrachten voor de raden van bestuur, comités of andere organen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

6. Aanduiding van de leden van de gemeenteraadscommissies. Wijzigingen

7. Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

8. Goedkeuring notulen van 20 december 2021

9. Toegevoegde punten

10. Vraagstelling door de raadsleden