Gemeente Lochristi

Gemeenteraad Gemeente Lochristi

Gemeenteraad Gemeente Lochristi

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Lochristi, zitting van 23 mei 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 23 MEI 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: raadzaal

Mededelingen

Kennisname

1. Mededelingen

Verkavelingsdossier Doornikstraat. Goedkeuring nieuwe rooilijn.

Akkoord

2. Verkavelingsdossier Doornikstraat. Goedkeuring nieuwe rooilijn.
Verkavelen van 3 loten voor ééngezinswoningen na afbraak van de bestaande woning. advies aan GR 15/4

Verkavelingsdossier Magretstraat / Rietveldstraat. Goedkeuring nieuwe rooilijn.

Akkoord

3. Verkavelingsdossier Magretstraat / Rietveldstraat. Goedkeuring nieuwe rooilijn.
Verkavelen van 4 loten voor ééngezinswoningen na afbraak van de bestaande woning + boscompensatie advies aan GR 29/4 (onder voorbehoud)

Opstellen RUP's i.k.v. planologische attesten voor Opel Van Acker, Proefbrouwerij en Bouwmaterialen De Wilde

Akkoord

4. Opstellen RUP's i.k.v. planologische attesten voor Opel Van Acker, Proefbrouwerij en Bouwmaterialen De Wilde
Veneco - planologische attesten Opel Van Acker en de Proefbrouwerij - planologische attest Bouwmaterialen De Wilde (ovb CBS 13/5 - machtiging)

Klimaatadaptatieplan. Vaststelling

Akkoord

5. Klimaatadaptatieplan. Vaststelling

Goedkeuring overeenkomst van bruikleen collectie LOS

Akkoord

6. Goedkeuring overeenkomst van bruikleen collectie LOS

Aanpassing dossier IGS Woonplus – toetreding Lochristi vanaf 01.01.2023

Akkoord

7. Aanpassing dossier IGS Woonplus – toetreding Lochristi vanaf 01.01.2023
Zoals bepaald in het meerjarenplan 2000-2025 zijn de mogelijkheden onderzocht naar de oprichting van een gespecialiseerd woonloket via de toetreding tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband(IGS). Lochristi is één van de weinige gemeenten die nog niet is toegetreden tot een IGS en heeft ook nog geen gecentraliseerd en gespecialiseerd woonloket. Het thema wonen zit momenteel nog verspreid over meerdere diensten (bevolking, ruimtelijke ordening, milieudienst, Sociaal Huis,...). De voorkeur gaat uit naar een toetreding tot Woonplus, een reeds bestaand en goed functionerend samenwerkingsverband tussen de naburige gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen. Woonplus wordt aangestuurd door een gemeenschappelijke coördinator, en werkt met eigen personeel in dienst van ieder afzonderlijk participerende gemeente voor de bemanning van het lokaal woonloket.

Vorming nieuwe woonmaatschappij - vastleggen stemverhouding algemene vergadering

Akkoord

8. Vorming nieuwe woonmaatschappij - vastleggen stemverhouding algemene vergadering
Bij brief d.d. 7/2/2022 vraagt de Vlaams minister van Wonen een advies over de stemrechtenverdeling in de algemene vergadering van onze nieuwe woonmaatschappij werkingsgebied Gent-Oost.

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Imewo van 24 juni 2022

Akkoord

9. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Imewo van 24 juni 2022

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Veneco van 14 juni 2022

Akkoord

10. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Veneco van 14 juni 2022

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMVS van 21 juni 2022

Akkoord

11. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMVS van 21 juni 2022

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Zefier van 9 juni 2022

Akkoord

12. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Zefier van 9 juni 2022

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMVW van 17 juni 2022

Akkoord

13. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMVW van 17 juni 2022

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van IDM van 10 juni 2022

Akkoord

14. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van IDM van 10 juni 2022

Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Westlede van 14 juni 2022

Akkoord

15. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Westlede van 14 juni 2022

EVA VZW Sportpromotie. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 9 juni 2022

Akkoord

16. EVA VZW Sportpromotie. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 9 juni 2022

Vaststelling retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor het parkeren van motorvoertuigen (blauwe zone)

Akkoord

17. Vaststelling retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor het parkeren van motorvoertuigen (blauwe zone)

Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW-Lochristi

Akkoord

18. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW-Lochristi

Principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging gemeenten Lochristi en Wachtebeke

Akkoord

19. Principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging gemeenten Lochristi en Wachtebeke
principiële beslissing vrijwillige samenvoeging gemeenten Lochristi en Wachtebeke

Goedkeuring notulen van 25 april 2022

Akkoord

20. Goedkeuring notulen van 25 april 2022

Toegevoegde punten

21. Toegevoegde punten

Vraagstelling door de raadsleden

22. Vraagstelling door de raadsleden

Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): benoeming secretaris

Akkoord

23. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): benoeming secretaris
Voordracht Melanie Cattrysse, na einde contract Quinten Cormenier

<>1. Mededelingen

Pdf-versie
Kennisname

<>2. Verkavelingsdossier Doornikstraat. Goedkeuring nieuwe rooilijn.

Verkavelen van 3 loten voor ééngezinswoningen na afbraak van de bestaande woning. advies aan GR 15/4
Verkavelen van 3 loten voor ééngezinswoningen na afbraak van de bestaande woning. advies aan GR 15/4
Pdf-versie
Akkoord

<>3. Verkavelingsdossier Magretstraat / Rietveldstraat. Goedkeuring nieuwe rooilijn.

Verkavelen van 4 loten voor ééngezinswoningen na afbraak van de bestaande woning + boscompensatie advies aan GR 29/4 (onder voorbehoud)
Verkavelen van 4 loten voor ééngezinswoningen na afbraak van de bestaande woning + boscompensatie advies aan GR 29/4 (onder voorbehoud)
Pdf-versie
Akkoord

<>4. Opstellen RUP's i.k.v. planologische attesten voor Opel Van Acker, Proefbrouwerij en Bouwmaterialen De Wilde

Veneco - planologische attesten Opel Van Acker en de Proefbrouwerij - planologische attest Bouwmaterialen De Wilde (ovb CBS 13/5 - machtiging)
Veneco - planologische attesten Opel Van Acker en de Proefbrouwerij - planologische attest Bouwmaterialen De Wilde (ovb CBS 13/5 - machtiging)
Pdf-versie
Akkoord

<>5. Klimaatadaptatieplan. Vaststelling

Pdf-versie
Akkoord

<>6. Goedkeuring overeenkomst van bruikleen collectie LOS

Pdf-versie
Akkoord

<>7. Aanpassing dossier IGS Woonplus – toetreding Lochristi vanaf 01.01.2023

Zoals bepaald in het meerjarenplan 2000-2025 zijn de mogelijkheden onderzocht naar de oprichting van een gespecialiseerd woonloket via de toetreding tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband(IGS). Lochristi is één van de weinige gemeenten die nog niet is toegetreden tot een IGS en heeft ook nog geen gecentraliseerd en gespecialiseerd woonloket. Het thema wonen zit momenteel nog verspreid over meerdere diensten (bevolking, ruimtelijke ordening, milieudienst, Sociaal Huis,...). De voorkeur gaat uit naar een toetreding tot Woonplus, een reeds bestaand en goed functionerend samenwerkingsverband tussen de naburige gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen. Woonplus wordt aangestuurd door een gemeenschappelijke coördinator, en werkt met eigen personeel in dienst van ieder afzonderlijk participerende gemeente voor de bemanning van het lokaal woonloket.
Zoals bepaald in het meerjarenplan 2000-2025 zijn de mogelijkheden onderzocht naar de oprichting van een gespecialiseerd woonloket via de toetreding tot een intergemeentelijk samenwerkingsverband(IGS). Lochristi is één van de weinige gemeenten die nog niet is toegetreden tot een IGS en heeft ook nog geen gecentraliseerd en gespecialiseerd woonloket. Het thema wonen zit momenteel nog verspreid over meerdere diensten (bevolking, ruimtelijke ordening, milieudienst, Sociaal Huis,...). De voorkeur gaat uit naar een toetreding tot Woonplus, een reeds bestaand en goed functionerend samenwerkingsverband tussen de naburige gemeenten Laarne, Wetteren en Wichelen. Woonplus wordt aangestuurd door een gemeenschappelijke coördinator, en werkt met eigen personeel in dienst van ieder afzonderlijk participerende gemeente voor de bemanning van het lokaal woonloket.
Pdf-versie
Akkoord

<>8. Vorming nieuwe woonmaatschappij - vastleggen stemverhouding algemene vergadering

Bij brief d.d. 7/2/2022 vraagt de Vlaams minister van Wonen een advies over de stemrechtenverdeling in de algemene vergadering van onze nieuwe woonmaatschappij werkingsgebied Gent-Oost.
Bij brief d.d. 7/2/2022 vraagt de Vlaams minister van Wonen een advies over de stemrechtenverdeling in de algemene vergadering van onze nieuwe woonmaatschappij werkingsgebied Gent-Oost.
Pdf-versie
Akkoord

<>9. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Imewo van 24 juni 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>10. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Veneco van 14 juni 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>11. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMVS van 21 juni 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>12. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Zefier van 9 juni 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>13. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van TMVW van 17 juni 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>14. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van IDM van 10 juni 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>15. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van Westlede van 14 juni 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>16. EVA VZW Sportpromotie. Goedkeuring agenda van de algemene vergadering van 9 juni 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>17. Vaststelling retributiereglement op het gebruik van het openbaar domein voor het parkeren van motorvoertuigen (blauwe zone)

Pdf-versie
Akkoord

<>18. Goedkeuring beheersovereenkomst tussen gemeente en OCMW-Lochristi

Pdf-versie
Akkoord

<>19. Principiële beslissing tot vrijwillige samenvoeging gemeenten Lochristi en Wachtebeke

principiële beslissing vrijwillige samenvoeging gemeenten Lochristi en Wachtebeke
principiële beslissing vrijwillige samenvoeging gemeenten Lochristi en Wachtebeke
Pdf-versie
Akkoord

<>20. Goedkeuring notulen van 25 april 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>21. Toegevoegde punten

Pdf-versie

<>22. Vraagstelling door de raadsleden

Pdf-versie

<>23. Gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening (GECORO): benoeming secretaris

Voordracht Melanie Cattrysse, na einde contract Quinten Cormenier
Voordracht Melanie Cattrysse, na einde contract Quinten Cormenier
Pdf-versie
Akkoord