Gemeente Lochristi

Gemeenteraad Gemeente Lochristi

Gemeenteraad Gemeente Lochristi

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Lochristi, zitting van 25 apr 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 25 APR 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: raadszaal

Mededelingen

Kennisname

1. Mededelingen

Gebruiksovereenkomst voor het gebouw Bosdreef 2 voor de opvang van vluchtelingen. Goedkeuring

Akkoord

2. Gebruiksovereenkomst voor het gebouw Bosdreef 2 voor de opvang van vluchtelingen. Goedkeuring

Aanleggen fietsinfrastructuur langs Smalle Heerweg en Palingstraat. Principebeslissing en goedkeuring lastenboek aanstelling ontwerper

Akkoord

3. Aanleggen fietsinfrastructuur langs Smalle Heerweg en Palingstraat. Principebeslissing en goedkeuring lastenboek aanstelling ontwerper

Verkoop van een perceel in de Verleydonckstraat aan Imewo voor het plaatsen van een elektriciteitscabine. Goedkeuring ontwerpakte

Akkoord

4. Verkoop van een perceel in de Verleydonckstraat aan Imewo voor het plaatsen van een elektriciteitscabine. Goedkeuring ontwerpakte
Akkoord.

Aanstelling ontwerper voor opmaak inrichtingsplan omgeving Hijfte-kerk. Goedkeuring opdrachtdocumenten (regularisatie)

Akkoord

5. Aanstelling ontwerper voor opmaak inrichtingsplan omgeving Hijfte-kerk. Goedkeuring opdrachtdocumenten (regularisatie)

Aanpassing rechtspositieregeling gemeentepersoneel

Akkoord

6. Aanpassing rechtspositieregeling gemeentepersoneel

Akkoord toetreding tot OFP Prolocus

Akkoord

7. Akkoord toetreding tot OFP Prolocus
Akkoord toetreding OFP Prolocus

Toekenning nieuwe straatnaam (verkaveling Toleindestraat). Definitieve beslissing

Akkoord

8. Toekenning nieuwe straatnaam (verkaveling Toleindestraat). Definitieve beslissing
Definitieve beslissing nieuwe straatnaam: Biezenhof

Organisatie bebloemingsactie 2022. Principebeslissing

Akkoord

9. Organisatie bebloemingsactie 2022. Principebeslissing

Aanduiding van de gemeentelijke afvaardigingen in de verschillende adviesraden en andere gemeentelijke organen. Wijzigingen

Akkoord

10. Aanduiding van de gemeentelijke afvaardigingen in de verschillende adviesraden en andere gemeentelijke organen. Wijzigingen

Toevertrouwen opdracht aan Poolstok i.k.v. externe begeleiding voorgenomen fusie

Akkoord

11. Toevertrouwen opdracht aan Poolstok i.k.v. externe begeleiding voorgenomen fusie

Goedkeuring notulen van 28 maart 2022

Akkoord

12. Goedkeuring notulen van 28 maart 2022

Toegevoegde punten

Akkoord

13. Toegevoegde punten

Vraagstelling door de raadsleden

14. Vraagstelling door de raadsleden

<>1. Mededelingen

Pdf-versie
Kennisname

<>2. Gebruiksovereenkomst voor het gebouw Bosdreef 2 voor de opvang van vluchtelingen. Goedkeuring

Pdf-versie
Akkoord

<>3. Aanleggen fietsinfrastructuur langs Smalle Heerweg en Palingstraat. Principebeslissing en goedkeuring lastenboek aanstelling ontwerper

Pdf-versie
Akkoord

<>4. Verkoop van een perceel in de Verleydonckstraat aan Imewo voor het plaatsen van een elektriciteitscabine. Goedkeuring ontwerpakte

Akkoord.
Akkoord.
Pdf-versie
Akkoord

<>5. Aanstelling ontwerper voor opmaak inrichtingsplan omgeving Hijfte-kerk. Goedkeuring opdrachtdocumenten (regularisatie)

Pdf-versie
Akkoord

<>6. Aanpassing rechtspositieregeling gemeentepersoneel

Pdf-versie
Akkoord

<>7. Akkoord toetreding tot OFP Prolocus

Akkoord toetreding OFP Prolocus
Akkoord toetreding OFP Prolocus
Pdf-versie
Akkoord

<>8. Toekenning nieuwe straatnaam (verkaveling Toleindestraat). Definitieve beslissing

Definitieve beslissing nieuwe straatnaam: Biezenhof
Definitieve beslissing nieuwe straatnaam: Biezenhof
Pdf-versie
Akkoord

<>9. Organisatie bebloemingsactie 2022. Principebeslissing

Pdf-versie
Akkoord

<>10. Aanduiding van de gemeentelijke afvaardigingen in de verschillende adviesraden en andere gemeentelijke organen. Wijzigingen

Pdf-versie
Akkoord

<>11. Toevertrouwen opdracht aan Poolstok i.k.v. externe begeleiding voorgenomen fusie

Pdf-versie
Akkoord

<>12. Goedkeuring notulen van 28 maart 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>13. Toegevoegde punten

Pdf-versie
Akkoord

<>14. Vraagstelling door de raadsleden

Pdf-versie