Gemeente Lochristi

Gemeenteraad Gemeente Lochristi

Gemeenteraad Gemeente Lochristi

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Lochristi, zitting van 27 jun 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 27 JUN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Raadzaal

Mededelingen

Akkoord

1. Mededelingen

Aanleg fietspad Verleydonckstraat. Goedkeuring ontwerpakte grondinnemingen

Akkoord

2. Aanleg fietspad Verleydonckstraat. Goedkeuring ontwerpakte grondinnemingen

Aanleg fietspaden langs N449. Goedkeuring addendum koepelmodule

Akkoord

3. Aanleg fietspaden langs N449. Goedkeuring addendum koepelmodule

Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Gemeentehuis'. Voorlopige vaststelling

Akkoord

4. Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Gemeentehuis'. Voorlopige vaststelling
Het RUP moet verstuurd worden naar de deputatie en naar het departement: dit kan via DSI, hier zal Veneco voor zorgen. Organisatie openbaar onderzoek: moet door de gemeente gebeuren o Minstens binnen 30 dagen (termijn van orde) na voorlopige vaststelling aan te kondigen in Belgisch Staatsblad o Openbaar onderzoek start uiterlijk de 30e dag (termijn van orde) na aankondiging in het BS o Duurt 60 dagen o De aankondiging van het openbaar onderzoek staat beschreven in art. 6 van het BVR: https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/besluitVRintegratieplanmerrup.pdf

Vaststelling reglement gemeentelijke cadeaubon

Akkoord

5. Vaststelling reglement gemeentelijke cadeaubon
Lokale Economie: Goedkeuring Huishoudelijk Reglement werking gemeentelijke cadeaubon

Toekenning projectsubsidie Cultuursmakers

Akkoord

6. Toekenning projectsubsidie Cultuursmakers

Omvorming van de SHM Eigen Dak tot woonmaatschappij (ikv aanvraag tot tijdelijke verlenging van erkenning als SHM). Advies over het stappenplan

Akkoord

7. Omvorming van de SHM Eigen Dak tot woonmaatschappij (ikv aanvraag tot tijdelijke verlenging van erkenning als SHM). Advies over het stappenplan
Tegen 01 januari 2023 moeten de sociale verhuurkantoren (SVK’s) en sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) één woonactor vormen met maar één speler per lokaal bestuur: de woonmaatschappij. In onze werkingsregio Gent-Oost zal de bestaande sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak de erkenningsaanvraag als woonmaatschappij indienen. Aangezien het in ons werkingsgebied Gent-Oost technisch/organisatorisch moeilijk haalbaar is om dit in 2022 te realiseren, zal SHM Eigen Dak aan de Vlaamse Regering een tijdelijke verlenging vragen van haar huidige erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot en met 30 juni 2023. Bij deze aanvraag dient een advies gevoegd te worden van de gemeenteraden binnen ons werkingsgebied.

Vaststelling vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023

Akkoord

8. Vaststelling vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023

Vaststelling van het lestijdenpakket voor het gemeentelijk basisonderwijs schooljaar 2022 - 2023

Akkoord

9. Vaststelling van het lestijdenpakket voor het gemeentelijk basisonderwijs schooljaar 2022 - 2023

Hulpverleningszone Centrum. Wijziging gemeentelijke dotatie 2022

Akkoord

10. Hulpverleningszone Centrum. Wijziging gemeentelijke dotatie 2022

Interlokale vereniging Covid Scheldekracht. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2021

Akkoord

11. Interlokale vereniging Covid Scheldekracht. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2021

Nieuwe straatnaam voor project in Dorp-Oost (private weg). Voorlopige aanvaarding

Akkoord

12. Nieuwe straatnaam voor project in Dorp-Oost (private weg). Voorlopige aanvaarding

Jaarrekening 2021. Vaststelling deel gemeente

Akkoord

13. Jaarrekening 2021. Vaststelling deel gemeente
Jaarrekening 2021, vaststellen deel gemeente

Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel gemeente

Akkoord

14. Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel gemeente
Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025, vaststellen deel gemeente

Goedkeuring notulen van 23 mei 2022

Akkoord

15. Goedkeuring notulen van 23 mei 2022

Toegevoegde punten

16. Toegevoegde punten

Vraagstelling door de raadsleden

17. Vraagstelling door de raadsleden

Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel OCMW

Akkoord

18. Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel OCMW
Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025, goedkeuring deel OCMW

Jaarrekening 2021. Goedkeuring deel OCMW

Akkoord

19. Jaarrekening 2021. Goedkeuring deel OCMW
Jaarrekening 2021, goedkeuring deel OCMW

<>1. Mededelingen

Pdf-versie
Akkoord

<>2. Aanleg fietspad Verleydonckstraat. Goedkeuring ontwerpakte grondinnemingen

Pdf-versie
Akkoord

<>3. Aanleg fietspaden langs N449. Goedkeuring addendum koepelmodule

Pdf-versie
Akkoord

<>4. Ontwerp ruimtelijk uitvoeringsplan 'RUP Gemeentehuis'. Voorlopige vaststelling

Het RUP moet verstuurd worden naar de deputatie en naar het departement: dit kan via DSI, hier zal Veneco voor zorgen. Organisatie openbaar onderzoek: moet door de gemeente gebeuren o Minstens binnen 30 dagen (termijn van orde) na voorlopige vaststelling aan te kondigen in Belgisch Staatsblad o Openbaar onderzoek start uiterlijk de 30e dag (termijn van orde) na aankondiging in het BS o Duurt 60 dagen o De aankondiging van het openbaar onderzoek staat beschreven in art. 6 van het BVR: https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/besluitVRintegratieplanmerrup.pdf
Het RUP moet verstuurd worden naar de deputatie en naar het departement: dit kan via DSI, hier zal Veneco voor zorgen. Organisatie openbaar onderzoek: moet door de gemeente gebeuren o Minstens binnen 30 dagen (termijn van orde) na voorlopige vaststelling aan te kondigen in Belgisch Staatsblad o Openbaar onderzoek start uiterlijk de 30e dag (termijn van orde) na aankondiging in het BS o Duurt 60 dagen o De aankondiging van het openbaar onderzoek staat beschreven in art. 6 van het BVR: https://omgeving.vlaanderen.be/sites/default/files/atoms/files/besluitVRintegratieplanmerrup.pdf
Pdf-versie
Akkoord

<>5. Vaststelling reglement gemeentelijke cadeaubon

Lokale Economie: Goedkeuring Huishoudelijk Reglement werking gemeentelijke cadeaubon
Lokale Economie: Goedkeuring Huishoudelijk Reglement werking gemeentelijke cadeaubon
Pdf-versie
Akkoord

<>6. Toekenning projectsubsidie Cultuursmakers

Pdf-versie
Akkoord

<>7. Omvorming van de SHM Eigen Dak tot woonmaatschappij (ikv aanvraag tot tijdelijke verlenging van erkenning als SHM). Advies over het stappenplan

Tegen 01 januari 2023 moeten de sociale verhuurkantoren (SVK’s) en sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) één woonactor vormen met maar één speler per lokaal bestuur: de woonmaatschappij. In onze werkingsregio Gent-Oost zal de bestaande sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak de erkenningsaanvraag als woonmaatschappij indienen. Aangezien het in ons werkingsgebied Gent-Oost technisch/organisatorisch moeilijk haalbaar is om dit in 2022 te realiseren, zal SHM Eigen Dak aan de Vlaamse Regering een tijdelijke verlenging vragen van haar huidige erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot en met 30 juni 2023. Bij deze aanvraag dient een advies gevoegd te worden van de gemeenteraden binnen ons werkingsgebied.
Tegen 01 januari 2023 moeten de sociale verhuurkantoren (SVK’s) en sociale huisvestingsmaatschappijen (SHM’s) één woonactor vormen met maar één speler per lokaal bestuur: de woonmaatschappij. In onze werkingsregio Gent-Oost zal de bestaande sociale huisvestingsmaatschappij Eigen Dak de erkenningsaanvraag als woonmaatschappij indienen. Aangezien het in ons werkingsgebied Gent-Oost technisch/organisatorisch moeilijk haalbaar is om dit in 2022 te realiseren, zal SHM Eigen Dak aan de Vlaamse Regering een tijdelijke verlenging vragen van haar huidige erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij tot en met 30 juni 2023. Bij deze aanvraag dient een advies gevoegd te worden van de gemeenteraden binnen ons werkingsgebied.
Pdf-versie
Akkoord

<>8. Vaststelling vakanties en vrije dagen voor het schooljaar 2022-2023

Pdf-versie
Akkoord

<>9. Vaststelling van het lestijdenpakket voor het gemeentelijk basisonderwijs schooljaar 2022 - 2023

Pdf-versie
Akkoord

<>10. Hulpverleningszone Centrum. Wijziging gemeentelijke dotatie 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>11. Interlokale vereniging Covid Scheldekracht. Goedkeuring jaarverslag en jaarrekening 2021

Pdf-versie
Akkoord

<>12. Nieuwe straatnaam voor project in Dorp-Oost (private weg). Voorlopige aanvaarding

Pdf-versie
Akkoord

<>13. Jaarrekening 2021. Vaststelling deel gemeente

Jaarrekening 2021, vaststellen deel gemeente
Jaarrekening 2021, vaststellen deel gemeente
Pdf-versie
Akkoord

<>14. Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025. Vaststelling deel gemeente

Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025, vaststellen deel gemeente
Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025, vaststellen deel gemeente
Pdf-versie
Akkoord

<>15. Goedkeuring notulen van 23 mei 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>16. Toegevoegde punten

Pdf-versie

<>17. Vraagstelling door de raadsleden

Pdf-versie

<>18. Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025. Goedkeuring deel OCMW

Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025, goedkeuring deel OCMW
Aanpassing 2022/1 meerjarenplan 2020-2025, goedkeuring deel OCMW
Pdf-versie
Akkoord

<>19. Jaarrekening 2021. Goedkeuring deel OCMW

Jaarrekening 2021, goedkeuring deel OCMW
Jaarrekening 2021, goedkeuring deel OCMW
Pdf-versie
Akkoord