Gemeente Lochristi

Gemeenteraad Gemeente Lochristi

Gemeenteraad Gemeente Lochristi

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Lochristi, zitting van 28 mrt 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 28 MRT 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: raadzaal

Mededelingen

Kennisname

1. Mededelingen

Wegen- en rioleringswerken Kapelleken, deel Schoolstraat en deel Dorpsstraat. Goedkeuring ontwerpakte aankoop deel perceel Koning-Albertlaan

Akkoord

2. Wegen- en rioleringswerken Kapelleken, deel Schoolstraat en deel Dorpsstraat. Goedkeuring ontwerpakte aankoop deel perceel Koning-Albertlaan

Vernieuwen branddetectie sporthal 't Veerleveld. Principebeslissing en goedkeuring opdrachtdocumenten

Akkoord

3. Vernieuwen branddetectie sporthal 't Veerleveld. Principebeslissing en goedkeuring opdrachtdocumenten
Akkoord. Het dossier mag voor principebeslissing en goedkeuring opdrachtdocumenten voorgelegd worden aan de gemeenteraad

Goedkeuring raamovereenkomst voor de aankoop van personal computers (Doko vzw - Signpost)

Akkoord

4. Goedkeuring raamovereenkomst voor de aankoop van personal computers (Doko vzw - Signpost)

Regionaal mobiliteitsplan - visienota. Kennisname

Kennisname

5. Regionaal mobiliteitsplan - visienota. Kennisname

Verkavelingsdossier Toleindestraat (bijstelling). Goedkeuring nieuwe rooilijn.

Akkoord

6. Verkavelingsdossier Toleindestraat (bijstelling). Goedkeuring nieuwe rooilijn.
Beperkte wijziging van de verkavelingsgrens en het openbaar domein ter hoogte van het keerpunt: opschuiven met 90 cm Aanpassen van de voorschriften van de loten 14 -16 ifv deze wijziging

Subsidiereglement IBA's. Herziening

Akkoord

7. Subsidiereglement IBA's. Herziening

Subsidiereglement beglazing. Vaststelling

Akkoord

8. Subsidiereglement beglazing. Vaststelling

Subsidiereglement dak- en zoldervloerisolatie. Vaststelling

Akkoord

9. Subsidiereglement dak- en zoldervloerisolatie. Vaststelling

Subsidiereglement muurisolatie. Vaststelling

Akkoord

10. Subsidiereglement muurisolatie. Vaststelling

Subsidiereglement vloer- en kelderisolatie. Vaststelling

Akkoord

11. Subsidiereglement vloer- en kelderisolatie. Vaststelling

VZW Muziekschool Lochristi. Goedkeuring ontwerp huurovereenkomst lokalen gemeentelijke basisschool

Akkoord

12. VZW Muziekschool Lochristi. Goedkeuring ontwerp huurovereenkomst lokalen gemeentelijke basisschool

Toekenning projectsubsidie Reuzenproject Manten en Kalle

Akkoord

13. Toekenning projectsubsidie Reuzenproject Manten en Kalle

Waarderingsvergoeding voor de verzorging van personen met een handicap. Actualisatie reglement

Akkoord

14. Waarderingsvergoeding voor de verzorging van personen met een handicap. Actualisatie reglement

Toekenning toelage (noodfonds 2022) ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne

Akkoord

15. Toekenning toelage (noodfonds 2022) ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne

Gemeentelijk basisonderwijs. Goedkeuring aangepast arbeidsreglement

Akkoord

16. Gemeentelijk basisonderwijs. Goedkeuring aangepast arbeidsreglement

Toetreding van de gemeente Lierde tot de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Advies

Akkoord

17. Toetreding van de gemeente Lierde tot de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Advies

Vaststelling tariefreglement voor het gebruik van de elektrische laadpalen

Akkoord

18. Vaststelling tariefreglement voor het gebruik van de elektrische laadpalen

Kohierbelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Wijziging belastingreglement

Akkoord

19. Kohierbelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Wijziging belastingreglement

Goedkeuring notulen gemeenteraad van 28.2.2022

Akkoord

20. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 28.2.2022

Toegevoegde punten

21. Toegevoegde punten

Vraagstelling door de raadsleden

22. Vraagstelling door de raadsleden

<>1. Mededelingen

Pdf-versie
Kennisname

<>2. Wegen- en rioleringswerken Kapelleken, deel Schoolstraat en deel Dorpsstraat. Goedkeuring ontwerpakte aankoop deel perceel Koning-Albertlaan

Pdf-versie
Akkoord

<>3. Vernieuwen branddetectie sporthal 't Veerleveld. Principebeslissing en goedkeuring opdrachtdocumenten

Akkoord. Het dossier mag voor principebeslissing en goedkeuring opdrachtdocumenten voorgelegd worden aan de gemeenteraad
Akkoord. Het dossier mag voor principebeslissing en goedkeuring opdrachtdocumenten voorgelegd worden aan de gemeenteraad
Pdf-versie
Akkoord

<>4. Goedkeuring raamovereenkomst voor de aankoop van personal computers (Doko vzw - Signpost)

Pdf-versie
Akkoord

<>5. Regionaal mobiliteitsplan - visienota. Kennisname

Pdf-versie
Kennisname

<>6. Verkavelingsdossier Toleindestraat (bijstelling). Goedkeuring nieuwe rooilijn.

Beperkte wijziging van de verkavelingsgrens en het openbaar domein ter hoogte van het keerpunt: opschuiven met 90 cm Aanpassen van de voorschriften van de loten 14 -16 ifv deze wijziging
Beperkte wijziging van de verkavelingsgrens en het openbaar domein ter hoogte van het keerpunt: opschuiven met 90 cm Aanpassen van de voorschriften van de loten 14 -16 ifv deze wijziging
Pdf-versie
Akkoord

<>7. Subsidiereglement IBA's. Herziening

Pdf-versie
Akkoord

<>8. Subsidiereglement beglazing. Vaststelling

Pdf-versie
Akkoord

<>9. Subsidiereglement dak- en zoldervloerisolatie. Vaststelling

Pdf-versie
Akkoord

<>10. Subsidiereglement muurisolatie. Vaststelling

Pdf-versie
Akkoord

<>11. Subsidiereglement vloer- en kelderisolatie. Vaststelling

Pdf-versie
Akkoord

<>12. VZW Muziekschool Lochristi. Goedkeuring ontwerp huurovereenkomst lokalen gemeentelijke basisschool

Pdf-versie
Akkoord

<>13. Toekenning projectsubsidie Reuzenproject Manten en Kalle

Pdf-versie
Akkoord

<>14. Waarderingsvergoeding voor de verzorging van personen met een handicap. Actualisatie reglement

Pdf-versie
Akkoord

<>15. Toekenning toelage (noodfonds 2022) ten voordele van de slachtoffers van de oorlog in Oekraïne

Pdf-versie
Akkoord

<>16. Gemeentelijk basisonderwijs. Goedkeuring aangepast arbeidsreglement

Pdf-versie
Akkoord

<>17. Toetreding van de gemeente Lierde tot de hulpverleningszone Vlaamse Ardennen. Advies

Pdf-versie
Akkoord

<>18. Vaststelling tariefreglement voor het gebruik van de elektrische laadpalen

Pdf-versie
Akkoord

<>19. Kohierbelasting op het inzamelen en verwerken van huishoudelijke afvalstoffen. Wijziging belastingreglement

Pdf-versie
Akkoord

<>20. Goedkeuring notulen gemeenteraad van 28.2.2022

Pdf-versie
Akkoord

<>21. Toegevoegde punten

Pdf-versie

<>22. Vraagstelling door de raadsleden

Pdf-versie