Gemeente Lochristi

Gemeenteraad Gemeente Lochristi

Gemeenteraad Gemeente Lochristi

Besluitenlijst van Gemeenteraad Gemeente Lochristi, zitting van 31 jan 2022, 20:00 uur.

Pdf-versie

GEMEENTERAAD VAN 31 JAN 2022

De voorzitter opent de vergadering om 20.00 uur.
Locatie: Teams

Mededelingen

Kennisname

1. Mededelingen

Wegen- en rioleringswerken Lichtelarestraat – principebeslissing en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en addendum ereloonovereenkomst.

Akkoord

2. Wegen- en rioleringswerken Lichtelarestraat – principebeslissing en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en addendum ereloonovereenkomst.

Toetreding tot de aankoopcentrale DOKO

Akkoord

3. Toetreding tot de aankoopcentrale DOKO

Wedstrijd ecologische tuinen 2022

Akkoord

4. Wedstrijd ecologische tuinen 2022

Voordrachten voor de raden van bestuur, comités of andere organen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

Akkoord

5. Voordrachten voor de raden van bestuur, comités of andere organen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

Aanduiding van de leden van de gemeenteraadscommissies. Wijzigingen

Akkoord

6. Aanduiding van de leden van de gemeenteraadscommissies. Wijzigingen

Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

Akkoord

7. Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

Goedkeuring notulen van 20 december 2021

Akkoord

8. Goedkeuring notulen van 20 december 2021

Toegevoegde punten

9. Toegevoegde punten

Vraagstelling door de raadsleden

10. Vraagstelling door de raadsleden

<>1. Mededelingen

Pdf-versie
Kennisname

<>2. Wegen- en rioleringswerken Lichtelarestraat – principebeslissing en goedkeuring samenwerkingsovereenkomst en addendum ereloonovereenkomst.

Pdf-versie
Akkoord

<>3. Toetreding tot de aankoopcentrale DOKO

Pdf-versie
Akkoord

<>4. Wedstrijd ecologische tuinen 2022

Pdf-versie
Akkoord

<>5. Voordrachten voor de raden van bestuur, comités of andere organen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

Pdf-versie
Akkoord

<>6. Aanduiding van de leden van de gemeenteraadscommissies. Wijzigingen

Pdf-versie
Akkoord

<>7. Aanduiding van de gemeentelijke vertegenwoordigers in de algemene vergaderingen van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden en verenigingen. Wijzigingen

Pdf-versie
Akkoord

<>8. Goedkeuring notulen van 20 december 2021

Pdf-versie
Akkoord

<>9. Toegevoegde punten

Pdf-versie

<>10. Vraagstelling door de raadsleden

Pdf-versie