Agenda van OCMW-Raad OCMW Lochristi, zitting van 31 jan 2022, 20:00 uur

Pdf-versie

1. Mededelingen

2. Kennisgeving gewijzigde samenstelling BCSD

3. Kennisgeving aanwijzing vervanger voorzitter bijzonder comité voor de sociale dienst bij afwezigheid

4. Aanduiden OCMW vertegenwoordiger gemeentelijke adviesraad

5. Goedkeuring notulen van 20 december 2021

6. Toegevoegde punten

7. Vraagstelling door de raadsleden